Om oss

Hvem er vi og hva er Stillverk1?

 

image-318
Annika Udo

Stillverk1 har ei lang historie som kulturformidler i Trondheim. Her har Annika Udo og Teater Visuell/Barnas Teaterhus i mange år formidla kunst av høg kvalitet til barn og unge gjennom sine teaterførestillingar.

I 2018 kom Mette Rasmussen, Matilda Rolfsson og Lars Ove Stene Fossheim inn for å samarbejde med Teater Visuel, å det har gitt nytt liv til Stillverk1, med nye fælles ambitioner. Målet er ein tverrfagleg møteplass for byens mangfoldige kunstnarar. Alle tre er innflyttarar til Trondheim, og har alle gått på «Jazzlinja», er bosatte i Trondheim og har virke som freelance musikere, kjent fra bands som Broen, Trondheim Jazz Orchestra, Snøskred og samarbejder med nasjonale og internasjonale projekter som Maggie Nicols, Guro Moe, Heida Karine Johannesdottir, Christian Wolf, Godspeed You! Black Emperor, Sofia Jernberg og Anja Lauvdal.

image-319
Lars Ove Stene Fossheim, Mette Rasmussen, Matilda Rolfsson

Dessverre er det slik at dei aller fleste ikkje velgjer å busette seg i Trondheim etter endt studie. Me har lenge spurt oss «Kvifor er det slik?». Svaret på dette spørsmålet er komplisert, men ein veldig viktig grunn er nok at det ikkje er eit tydelig miljø å gå til etter endt studie. Om me skal sette det på spissen så har me som utøvande kunstnar ingen møteplass eller stad der me kan utveksle idéar og la nye samarbeid oppstå, korkje musikalsk eller tverrfagleg.

Trondheim har eit utruleg rikt kunstnarliv, og me ønskjer å kunne utvikle ein stad der nye møter kan oppstå. Ein stad der kunsten ikkje kjenner nokon grenser! Dette er svulstige tankar, men det kjem frå eit genuint ønskje om å gjera livet betre for byens kunstnara.


Directions:

Gå til venstre ved Trondheim S, gå forbi P-hotels og Kafe Skuret.
Etter å ha passert Kafe Skuret, fortsett å gå rett frem, følg veien over broen (ikke under!).
Fortsett å gå rett frem med togskinnene på din høyre side.


Walk left at Trondheim S, walk past P-hotels and Kafe Skuret.
After passing Kafe Skuret, keep walking straight following the road onto the bridge (not under!).
Keep walking straight ahead alongside the train tracks on your right side.

image-320