image-289

Evolving Band!

Heida Karine Johannesdottir – Residens, part 1 av. 3.

Heida Karine Johannesdottir – bandledelse og tuba
Matilda Rolfsson – trommer
Bjørn Marius Hegge – bass
Håvard Aufles – tangenter
Lars Ove Fossheim – gitar
Kim Kvello – billedkunst

31.10.2020, kl. 16:07 | Billetter via Hoopla

https://www.facebook.com/events/636299590416581/


Evolving Band kan sees på som et band eller et bånd som setter ring rundt noe i verden og sier at det er et band.
Det kan også være en bande. Altså et band!
En samling mennesker som spiller musikk sammen og utveksler energi. De bonder og blir slik et band.

Evolving Band vil romme både det ene og det andre etterhvert. Og har plass til musikere!, men og alle andre yrkesgrupper, arter og grunnstoffer.

Evolving Band starter litt forsiktig med en første handlig på Stilverk1 31. oktober 2020! Da vil det helt tydelig romme Matilda Rolfson på trommer, Bjørn Marius Hegge på bass, Håvard Aufles på tangenter, Lars Ove Fossheim på gitar og Kim Kvello på billedkunst! Og Heida Karine Johannesdottir på bandledelse og tuba.

Eller som den som holder pennen og setter ring rundt eller knytter båndet. Selv om dette er kveldens band vil det mest sansynlig tre fram andre konkrete personer i musikken som er i bandets nærmiljø og gir næring til dets eksistens.

Som en skog?


SMITTEVERN
I tråd med Trondheim kommunes smittevernregler er antall plasser begrenset.
Alle som deltar må ha billett så vi har kontroll på hvem som deltar ved eventuell smittesporing.
Hold deg hjemme ved luftveissymptomer og husk å holde minst 1 meters avstand.

Next Post

utsatt // 25.11.2020 Tea and Noise – Lasse Marhaug

Tue Oct 6 , 2020
Tea and Noise – Lasse Marhaug — 25.11.2020, kl. 19:00/ kl. 20:30/ kl. 21:30 | […]