Teater Visuell

Teater Visuell ble etablert i Trondheim i 1994. Teaterets grunnlegger og utøver er Annika Udo (utdannet ved Norsk Dukketeater Akademi, Fredrikstad, 1991-94).

Siden 2004 har teateret disponert ‘Stillverk 1’ som egen scene. her produseres figurteater for barn, ungdom og voksne.

Teater Visuell uttrykker seg gjennom figurer(dukker og objekter) som skaper visuelle bilder, tildels uten bruk av ord. Det arbeides ofte med bestemte tematiseringer i form av korte sekvenser som gjenspeiler det indre hendelsesforløpet.

Figurteater setter fokus på dødt og levende og dermed på de eksistensielle spørsmål. Det står bortenfor normaliteten, kan sjonglere med uavhengigheten og få oss til å glemme selvfølgeligheter. Vise oss speilbilder, drømmebilder eller vrangbilder – av oss selv.Det visuelle er det sentrale.

Teater Visuell har representert Norge ved flere teaterfestivaler i både inn- og utland.