Stillverk1

Stillverk 1. Trondheim.

Arkitekttegninger av Stillverk 1. ble utarbeidet av R. Werenskjold og var ferdige 21 mai 1924. Bygget ble så oppført i 1925 av Jernbaneverket. Stillverk 1. var bemannet døgnet rundt av en «togekspeditør» som hadde ansvaret for sporveksling og å pense tog videre. Virksomheten opphørte Søndag den 21. november 1982 kl.15.30.

I 2002 startet ombygging til teater. Dette ble gjennomført med støtte fra Norsk Kulturråds «Rom for kunst», Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune.
I Oktober 2002 åpnet et av Norges minste teater, bare for å bli stengt allerede 17. desember 2002 av politikerne i Trondheim. Etter mye bråk og mye byråkrati, kunne teatret åpne for godt i Mars 2003!

Her kan publikum få en intim og nær teater/musikk/kunst opplevelse.

På Stillverk 1. vises forestillinger under ordningen:

  • Den kulturelle skolesekken
  • Den kulturelle barnehagesekken
  • Gjestespill fra inn og utland
  • Åpne forestillinger med figurteater for voksne og barn

 

Dette er et teater med:

  • Publikums kapasitet på 23 voksne eller ca.30 barn.
  • Takhøyde på 3,5 meter.
  • Lys og lydanlegg.

Kontakt oss for leie av Stillverk 1 på a-udo@online.no