Kurs

Introduksjon i dukkespill 4 timer.
Lær om ulike former for dukkespill/animasjon

Dukkemakeri/Verksted fra 6 timer til 4 dager.
Lær ulike teknikker for å lage et dukkehode.
Lær om ulike typer ledd i dukkens kropp.

Dukkespill/Animasjon minimum 2 timer.
Lær å spille med hanskedukke.
Lær ulike teknikker for skyggespill.
Lær å spille med stangdukke.
Lær alternative og nye teknikker for dukkespill.
Lær å spille med objekter.