2015

Rami & Yuli

Teater Visuell har i 2015, i samarbeid med Animalske Produksjoner jobbet med å videreutvikle forestillingen Rami & Yuli som ble påbegynt høsten 2014. Det har vært en prøveperiode i Volda i vår og én i Trondheim i oktober. Den siste perioden varte i 8 dager og foregikk i Stillverk1. Sammen med regissør Anne Mali Sæther og dukkespiller Thomas Hildebrand, jobbet vi oss fram mot nypremiéren den 14.10. Det ble også gjort en prøveforestilling for en klasse fra Lilleby skole mandag 12.10. Tilbakemeldingene fra de to forestillingene har vært gode. Vi ser nå fram mot å arbeide videre med forestillingen i påsken 2016, og regner med at den skal bli klar til turné fra neste høst.