2015

Rami & Yuli

Teater Visuell har i 2015, i samarbeid med Animalske Produksjoner jobbet med å videreutvikle forestillingen Rami & Yuli som ble påbegynt høsten 2014. Det har vært en prøveperiode i Volda i vår og én i Trondheim i oktober. Den siste perioden varte i 8 dager og foregikk i Stillverk1. Sammen med regissør Anne Mali Sæther og dukkespiller Thomas Hildebrand, jobbet vi oss fram mot nypremiéren den 14.10. Det ble også gjort en prøveforestilling for en klasse fra Lilleby skole mandag 12.10. Tilbakemeldingene fra de to forestillingene har vært gode. Vi ser nå fram mot å arbeide videre med forestillingen i påsken 2016, og regner med at den skal bli klar til turné fra neste høst.

2014

Rami og Yuli

Rami og Yuli er et bestillingsverk til Propellens scenekunstfestival for barn og unge 26. – 31. august 2014 og produseres i samarbeid med Annika Udo/Teater Visuell. Forestillingen tar utgangspunkt i William Shakespeares Romeo og Julie, samt en av vår tids største og lengst pågående konflikter, nemlig Midtøsten-konflikten. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å si noe om hva som skjer når en konflikt skapt og utøvet av voksne både preger og går utover uskyldige barns muligheter til egen livsutfoldelse.

I vår forestilling er Rami og Yuli to barn som vokser opp på et ikke navngitt sted hvor innbyggerne er separert i to grupper av en gammel konflikt. Ved bruk av både Romeo og Julie og Midtøsten-konflikten som tematisk utgangspunkt, ser man samtidig at problemstillingen ikke bare tilhører fortiden eller fiksjonen, den er også tilstedeværende her og nå i mange deler av verden. Også i Norge er det et tiltakende antall konflikter med kulturell og/eller religiøs bakgrunn, et eksempel er konflikten i det norske sigøynermiljøet i Oslo, der den siste tidens eskalering har ført til at foreldre tilhørende den ene siden av konflikten har tatt barna sine ut av skolen og flyktet ut av landet (se bl.a. Morgenbladet nr. 2, 10.-16. januar 2014). Vi trenger likevel ikke gå lenger enn til vonde skilsmisseoppgjør for å se at tematikken også kan gjøre seg gjeldende på mikronivå, og selv om forestillingen ikke kommer til å behandle de nevnte eksemplene direkte, viser det oss hvor allmenngyldig en slik tematikk kan oppleves også for det norske publikummet.

Forestillingen lages for barn i barneskolealder. Medvirkende i produksjonen er regissør Anne Mali Sæther, dukkemaker og dukkespiller Annika Udo, dukkespiller Thomas Hildebrand, komponist og lyddesigner Luis Della Mea og dramaturg Eivind Haugland. Forestillingen støttes av Spenn.no og FFUK, og får premiére 28. august.

2013

Teater Visuell har akkurat avsluttet en turne i Kristiansund, Møre og Romsdal, og er i uke 16-17 på turne i Nord-Trøndelag med den kulturelle skolesekken.

Det arbeides også med en ny produksjon:

Krakkel Spetakkel

Krakkel Spetakkel er en gutt som bor i byen ”Lillested” Et pussig navn på en by, men det er fordi den er så liten. Til tross for dette, at den er liten altså, skjer det store ting i byen. Husene blir høyere og høyere og noen blir faktisk så høye at de når helt til himmelen. Når husene er så høye, er det lett å føle seg riktig liten.

Noen ganger tar Krakkel Spetakkel heisen helt opp til månen. Der kan han gå på ski, fordi månen er av iskrem. Når isen smelter blir den til en halvmåne. Det er på mandager at heisen går til månen. Det har den gjort veldig lenge, for i gamle dager het mandag månedag.

Kusine Vitamin er en god jentevenn. Noen ganger smugtitter de gjennom et hull i en rullegardin. Der kan de se inn i konditoriet ”Rullekaken”. Ylva spiser og spiser. Hun blir tykk og ruller av sted isteden for å gå. Det er derfor det heter rullekake. Ylva ruller helt til en by som heter ”Annetsted” som ligger i landet ”Allemannsland”.

En figurteaterforestilling med målgruppe 1- 4 trinn (6 – 10 år).

Barna (publikum) vil bli invitert til å delta i forskjellige spillesituasjoner. Vi ønsker at de skal kunne medvirke til stykkets framdrift og  i stykkets hendelser.

2012

2012

VI ÅPNER I SEPTEMBER

med åpne forestillinger de to siste lørdagene i hver måned.

Forestillinger 2012

September

Lørdag 22. kl. 11:00 Stillverk1 Katta og Svinet
Lørdag 29. kl. 11:00 Stillverk1 Katta og Svinet

Oktober

Lørdag 20. kl. 11:00 Stillverk1 Katta og Svinet
Lørdag 27. kl. 11:00 Stillverk1 Katta og Svinet
29.-31. Turne ApA

November

1.-9. Turne ApA
Lørdag 17. kl. 11:00 Stillverk1 Katta og Svinet
12.-23. Stillverk1 Katta og Svinet
Lørdag 24. kl. 11:00 Stillverk1 Katta og Svinet